Dodatek energetyczny

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Od 1 stycznia 2014 r. dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 • Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej / art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.984).
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).
 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
 1. 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 2. 250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. wynosi:
 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie;
 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie;
 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
 • umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!


Szukasz wymaganych dokumentów... Przejdź do zakładki "Wzory dokumentów"Termin załatwienia:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Główna 19,
89- 506 Kęsowo


Telefon i faks: 52 33 44 133
Adres email: gops@kesowo.pl
Adres skrytki epuap: /gopskesowo1

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.

Search