w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze „referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kęsowie”