Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 nastąpi od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach od 7:45 do 15:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.