W dniu 04.03.2020 r. o godzinie 10:30 oraz o 12:45 odbędą się warsztaty żywieniowo-dietetyczne w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie. Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.: poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny
Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.