Starosta tucholski Michał Mróz, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym  zapraszają na otwartą Konferencję pn. „Zrozumieć Autyzm", organizowaną w ramach Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm", który objęty został patronatem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.

Konferencja odbędzie się dnia 13 września 2016 r. w godzinach od 10.00 do 13.30 Sali Multimedialnej w Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7 Konferencję honorowym patronatem objął Starosta Tucholski

 

Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną z problematyką autyzmu. Pokazane zostaną przykłady dobrych praktyk i sposoby budowania systemu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin. Podczas spotkania przedstawiony zostanie Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom - „Zrozumieć Autyzm", którego celem jest dokonanie diagnozy potrzeb leczniczo-terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem oraz organizowanie pomocy dla nich i ich rodzin. Istotnym elementem Programu „Zrozumieć Autyzm" jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu, organizowanie pomocy w środowisku lokalnym dla osób z autyzmem i ich rodzin, prowadzenie bezpłatnych szkoleń z terapii behawioralnej dla specjalistów pracujących z osobami z autyzmem, a także rodziców i opiekunów oraz szerzenie wiedzy dotyczącej autyzmu wśród osób bezpośrednio stykających się z tym problemem na gruncie zawodowym: lekarzy, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej na szczeblu gminnym i powiatowym, oraz działania na rzecz bezpośredniej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom z terenów wiejskich.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 12 września telefonicznie (52) 55 920 18 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program konferencji „Zrozumieć Autyzm” 13 września 2016 r.
Sala Multimedialna w Książnicy Tucholskiej
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

10.00-10.15 Powitanie - Starosta Tucholski
10.15-10.20 Kampania Społeczna Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym na rzecz dorosłych osób z autyzmem - pięciominutowy film
10.20-10.40 Program „Zrozumieć Autyzm” - Emilia Ludwiczak - koordynator Programu Zrozumieć Autyzm w Województwie Kujawsko-Pomorskim
10.40-11.00 Sytuacja osób z autyzmem w powiecie tucholskim ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla dzieci i młodzieży - Renata Gramowska - dyrektor Poradni PsychoIogiczno-Pedagogicznej w Tucholi
11.00-11.30 Różne ścieżki edukacyjne osób z autyzmem - Beata Blok i Zofia Brzeska superwizorki behawioralne w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
11.30-11.45 Przerwa
11.45-12.00 Terapia neurologopedycza dzieci ze spektrum autyzmu - prelekcja – Izabela Jankowska neurologopeda Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi
12.00-12.30 Zespół Aspergera - diagnoza i formy pomcy - Barbara Golasik – terapeuta behawioralny ze stowarzyszenia ASPI z Bydgoszczy
12.30-12.45 Osoby z autyzmem po 24 roku życia - Kampania Społeczna na rzecz Dorosłych Osób z Autyzmem - Emilia Ludwiczak - koordynator Programu Zrozumieć Autyzm w Województwie Kujawsko-Pomorskim
12.45-13.00 Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - Anita Czerniecka - koordynator Programu Zrozumieć Autyzm w Województwie Warmińsko-Mazurskim
13.00-13.20 Realizacja Specjalistycznych Usług Opiekuńczych w powiecie tucholskim Marcelina Różycka-Wolska - psycholog Spółdzielnia Socjalna „Progres"
1320-1330 Podsumowanie spotkania