Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi w dniu 18 maja 2021 r. w godzinach od 12:30 do 15:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku. Godziny odbioru będą umawiane telefonicznie.

 

Godziny odbioru będą umawiane telefonicznie. Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego (założone maseczki oraz zachowanie odległości od innych osób).