Punkt konsultacyjny

W ramach Punktu Konsultacyjnego podejmowane są działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, które wymagają poradnictwa specjalistycznego, w szczególności z powodu przemocy w rodzinie oraz w zakresie przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.

 

Działania podejmowane przez Punkt

- udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w zakresie związanym z kryzysem;

- ochrona osób doznających przemocy w rodzinie;

- rozpoznawanie sytuacji osób doznających przemocy w rodzinie;

- wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej;

- udzielanie konsultacji wychowawczych;

 

Celem działania Punktu Konsultacyjnego jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. 

 

Zarządzenie Nr 9/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego w Kęsowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego oraz Regulamin funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego