Dodatek Osłonowy 2024

Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody na osobę nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości  dodatku osłonowego jest uzależniona od źródła ogrzewania, które wykorzystuje gospodarstwo domowe:

źródło ogrzewania zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 250 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 375 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 531,25 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 718,75 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

pozostałe źródła ogrzewania (np.: energia elektryczna, gaz, pellet, drewno)

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 200 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 300 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 425 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 575 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł. W przypadku gdy wyliczona kwota dodatku osłonowego będzie niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Wnioski będą dostępne na stronie internetowej GOPS oraz w siedzibie GOPS - Działu Świadczeń Rodzinnych, niezwłocznie po ogłoszeniu przez ministra właściwego do spraw energii wzoru wniosku.

 

Pliki do pobrania:

 

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie za pomocą ePUAP  /gopskesowo1
  • papierowo w GOPS- Dział Świadczeń Rodzinnych


Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 52 3344133 oraz 601 218 147.