Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi realizuje projekt pilotażowy "Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży". Dostępne są warsztaty oraz konsultacje ze specjalistami tj. radcą prawnym, psychologiem, dietetykiem oraz doradcą zawodowym. Zachęcamy do zapisów.

Informacja - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wszystkiego najlepszego!!!

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus nastąpi w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) w godzinach od 10:30 do 12:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

Wszystkim pracownikom socjalnym działającym na rzecz osób wykluczonych społecznie, samotnych, chorych, ubogich, w kryzysie bezdomności składamy serdeczne życzenia. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wytrwałość z jaką stawiacie czoła wyzwaniom każdego dnia. Życzymy Wam, aby niesienie pomocy osobom potrzebującym dawało wam radość i satysfakcję, a Wasza praca budziła szacunek i uznanie, na jakie zasługuje. Dziękujemy.

Wszystkiego najlepszego!!!

Niech dom będzie dla Was zawsze ostoją spokoju a na stole nigdy nie zabraknie chleba. Niech Wielkanoc jednoczy i wzmacnia całą rodzinę. Niech nigdy nie zabraknie Wam tego, co w życiu najważniejsze: zdrowia, miłości i bezpieczeństwa.

Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.