Punkt konsultacyjny

W ramach Punktu Konsultacyjnego podejmowane są działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, które wymagają poradnictwa specjalistycznego, w szczególności z powodu przemocy w rodzinie oraz w zakresie przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi  w dniu 13 sierpnia 2021 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi od dnia 27 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi w dniu 22 czerwca 2021 r. oraz 23 czerwca 2021 r. w godzinach od 10:00 do 15:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 26 kwietnia 2021 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi w dniu 18 maja 2021 r. w godzinach od 12:30 do 15:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku. Godziny odbioru będą umawiane telefonicznie.

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 nastąpi od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r. w godzinach od 7:40 do 15:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.