Projekty realizowane przez GOPS Kęsowo

Kujawsko-Pomorska Teleopieka
Aktywność na PLUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFS pt. „Aktywność na PLUS”.  Łączna wartość projektu 407.510,78 zł w tym wkład Funduszu Europejskiego 346.384,16 zł.

Więcej o: Aktywność na PLUS

Bądź aktywny daj sobie szansę

Projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie w ramach  POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „ Bądź aktywny daj sobie szansę”

Więcej o: Bądź aktywny daj sobie szansę

Pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podkategorie:

Podprogram 2021 PLUS | Podprogram 2021 | Podprogram 2020 | Podprogram 2019 | Podprogram 2018 | Starsze edycje


Więcej o: Pomoc żywnościowa