Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 nastąpi w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) oraz  28 stycznia 2020 r. (wtorek) w godzinach od 10:00 do 12:00 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.