Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie ogłasza nabór na wolne, niżej wymienione stanowisko pracy pomoc administracyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kęsowie.